RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
Screen Shot 2019-03-23 at 6.20.01 pm.png
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
ED40.JPG
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HEE PATAL
HEE PATAL
KANCHENJUNGA
KANCHENJUNGA
SKETCH
SKETCH
khvkhvk.jpg
HEE PATAL
HEE PATAL
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HEE PATAL
HEE PATAL
2016-05-13 15.18.02.jpg
HEE PATAL
HEE PATAL
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
IMG_9192.jpg
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
IMG_3025 (2).JPG
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
 KANCHENJUNG
KANCHENJUNG
SIKKIM
SIKKIM
RADHU KHANDU
RADHU KHANDUCarpenters
Screen Shot 2019-03-23 at 6.20.01 pm.png
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGABefore the Walls are made framing the windows
ED40.JPG
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HEE PATAL
HEE PATAL
KANCHENJUNGA
KANCHENJUNGA
SKETCH
SKETCH
khvkhvk.jpg
HEE PATAL
HEE PATAL
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGAThis Teak floored room I made from breaking walls opening up the walls.
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HEE PATAL
HEE PATAL
2016-05-13 15.18.02.jpg
HEE PATAL
HEE PATAL
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
IMG_9192.jpg
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
RADHU KHANDU
IMG_3025 (2).JPG
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
HATTI DHUNGA
 KANCHENJUNG
KANCHENJUNG
SIKKIM
SIKKIM
info
prev / next